Friday, 4 March, 2011

Kavita ek manohar anubhooti hai samvednaaon ki
kavita ek suljhi peheli hoti hai bhaawnaon ki
kavita siyaahi nahi jazbaat ke rang se khilti hai
kavi ke manobhaawon se hi wo chamakti hai
kavita hargiz koi shart ya sauda nahi hai jaanti
kavita koi seema koi bandhan nahi hai maanti
kavita farsh se arsh tak ek jaagrat swapn hai
jazbaat ke gulshan ko mahkata rahta jiska kan kan hai

No comments:

Post a Comment