Monday, 22 August, 2011

Anand umang bhayo jai ho nandlal kiAnand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
jai ho nand lal ki, jai yashoda lal ki
gokul mai anand bhayo jai kanhiya lal ki
Anand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
Anand umang bhayo jai ho nandlal ki

Anand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
jai ho nand lal ki, jai yashoda lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
Anand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki

koti bhramand k adhipati lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
gauwe charane aaye jai ho pashupal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki

punam ke chand jaise shoba hai baal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
Anand umag bhayo jai ho nandlal ki
gokul mai anand bhayo jai kanhiya lal ki
koti bhramand k adhipati lal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
gauwe charane aaye jai ho pashupal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki

bhakto ke anand kand jai yashoda lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
jai yashoda lal ki jai ho gopal ki
gokul mai anad bhayo jai kanhiya lal ki
koti bhramand k adhipati lal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
gauwe charane aaye jai ho pashupal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki

anand se bolo sab jai ho vraj lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
jai ho vraj lal ki pawan parti pal ki
gokul mai anand bhayo jai kanhiya lal ki
koti bhramand k adhipati lal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
gauwe charane aaye jai ho pashupal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki

Anand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
hathi godha palki, jai kanhiya lal ki
jai ho nand lal ki, jai yashoda lal ki
gokul main anand bhayo jai kanhiya lal ki
Anand umang bhayo jai ho nandlal ki
nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
vraj main anand bhayo jai yashoda lal ki
Anand umang bhayo jai ho nandlal ki

No comments:

Post a Comment